Υπογονιμότητα / Υπογονιμότητα

Tο πρόβλημα της υπογονιμότητας απασχολεί το 15% των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας διεθνώς (πρόκειται για περίπου 50 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους). Στην Ελλάδα όμως το ποσοστό της υπογονιμότητας είναι υψηλότερο και φτάνει στο 20%.

Στο 3Ο - 40% περίπου των περιπτώσεων υπογονιμότητας, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο άνδρας και σε ένα επιπρόσθετο 50% υπεύθυνοι είναι και οι δυο.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι ...παράγοντες που σχετίζονται με την υπογονιμότητα.
Πηγή: http://revealedtheninthwave.blogspot.com/2013/03/blog-post_9903.html#ixzz2Ol2vwH9t

Ως σύχρονοι άνθρωποι συχνά θεωρούμε ότι η τεκνοποίηση αποτελεί  αναφάιρετο δικαίωμα μας και όχι κάλεσμα της φύσης. Ομως η φύση δεν είναι πάντα εκεί για να μας εξυπηρετει.

Στόχος-μου είναι αφενός να διερευνήσω τις αιτίες του προβλήματος υπογονιμότητας των ζευγαριών που μας επισκέπτονται  και  αφετέρου να βοηθήσω τα ζευγάρια έτσι ώστε να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όσον το δυνατόν πιο άμεσα και ανώδυνα.

 

Faq-questions-bottom
Generationy-logo