Προληπτικός Έλεγχος / Φυσική εξέταση
Medium_image

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κάθε γυναίκα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν Προληπτικό Γυναικολογικό Έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικός για την υγεία, την αρτιμέλεια και γονιμότητα μιας γυναίκας. Μικρά προβλήματα που μπορούν να διαγνωστούν βρίσκονται σίγουρα σε αρχικά στάδια και είναι πλήρως αναστρέψιμα. Η φυσική εξέταση της Γυναίκας περιλαμβάνει:

Ιστορικό

Κατά τον προληπτικό έλεγχο γίνεται στο Ιατρείο μας ένα ιστορικό με το οποίο ο γυναικολόγος μπορεί να εκτιμήσει παθήσεις ή συμπτώματα και να τα συσχετίσει με τυχούσα παθολογία από το γεννητικό σύστημα της γυναίκας όπως:

συμπτώματα

αλλεργία σε φάρμακα

χρόνια προβλήματα υγείας

επεμβάσεις σε νοσοκομείο

φαρμακευτική αγωγή

οικογενειακό ιστορικό

συχνότητα περιόδου

σεξουαλική δραστηριότητα

αντισύλληψη

ενδεχόμενες εγκυμοσύνες

το περιβάλλον εργασίας

το κάπνισμα


Γυναικολογική Εξέταση

Η γυναικολογική εξέταση εξατομικεύεται ανάλογα με την περίπτωση, την ηλικία, την παρούσα κατάσταση και το ιστορικό της ασθενούς.

Επισκοπούνται το αιδοίο, τα χείλη και η είσοδος του κόλπου.

Κατόπιν γίνεται εισαγωγή του κολποδιαστολέα (αποστειρωμένη συσκευή η οποία απάγει τα κολπικά τοιχώματα) και έτσι εξετάζεται ο κόλπος και ο τράχηλος.

Γίνεται παρατήρηση για:

  • βλάβες, μολύνσεις, ασυνήθεις εκκρίσεις,(κολποτραχηλίτιδες, ιογενείς βλάβες).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυνήθεις εκκρίσεις που υποδηλώνουν μόλυνση, τότε συστήνεται καλλιέργεια κολπικού υγρού για την ανεύρεση και θεραπεία της μόλυνσης.


  • ανατομικές ανωμαλίες : κολπικά διαφράγματα, δύο τραχήλους.


  • παθολογία όπως : προπτώσεις μήτρας, κυστεοκήλη.
ακολουθεί η κλασική αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση, κατά την οποία με την ψηλάφηση διαγιγνώσκεται η φυσιολογική ή η παθολογική κατάσταση των έσω
γεννητικών οργάνων (θέση, κλίση μήτρας, ύπαρξη ινομυωμάτων)

Aκολουθεί η κλασική αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση, κατά την οποία με την ψηλάφηση διαγιγνώσκεται η φυσιολογική ή η παθολογική κατάσταση των έσω γεννητικών οργάνων (θέση, κλίση μήτρας, ύπαρξη ινομυωμάτων).

 

Faq-questions-bottom
Σχετικό Video
Generationy-logo