Εξωσωματική Γονιμοποίηση / Εξωσωματική χωρίς φάρμακα
Εφαρμόζεται από το 1978, ωστόσο τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων που επηρεάζουν τη ωορηξία της γυναίκας.
Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτή τη μέθοδο εξωσωματική σε φυσιολογικό κύκλο. Ο εξειδικευμένος ιατρός παρακολουθεί τη φυσιολογική ωορηξία της μέλλουσας μητέρας με υπερήχους και ορμονικό έλεγχο. Κάθε μήνα, φυσιολογικά, οι γυναίκες παράγουν ένα ωάριο, το οποίο όταν ωριμάσει εγκαταλείπει την ωοθήκη και περνάει στη σάλπιγγα. Σε αυτό το σημείο, ο ειδικός αναρροφά το ωάριο και το γονιμοποιεί στο εργαστήριο με το καλύτερο δυνατό σπερματοζωάριο, από το δείγμα του σπέρματος. Μετά από τρεις μέρες γίνεται η εμβρυομεταφορά, δηλαδή η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα.
Η μέθοδος απευθύνεται σε γυναίκες που δεν επιθυμούν να πάρουν την ορμονική θεραπεία που βοηθάει στην παραγωγή περισσότερων του ενός ωαρίου ή και σε γυναίκες που έχουν κάνει πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και δεν θέλουν να επιβάρύνουν άλλο τον οργανισμό τους με φάρμακα. Αν και όλες οι υπογόνιμες γυναίκες μπορούν να υποβληθούν σε αυτή τη μορφή εξωσωματικής γονιμοποίησης, καλό είναι να επιλέγουν σε συνεργασία με τον γιατρό τους τη μέθοδο που ταιριάζει στο δικό τους προφίλ. Άλλωστε με την εξωσωματική με φυσιολογικό κύκλο μειώνεται αρκετά το ποσοστό επιτυχίας καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα ωάριο για τη γονιμοποίηση.
Ήπια Διέγερση (Mild Stimulation)
Με τη μέθοδο αυτή χορηγούνται σε χαμηλές αλλά επαρκείς δόσεις γοναδοτροπίνες ώστε να παραχθεί μικρή ποσότητα ωαρίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παραγωγή πέραν του ενός ωαρίου χωρίς να χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις που εν δυνάμει εγκυμονούν κινδύνους για τη γυναίκα.

Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτή τη μέθοδο εξωσωματική σε φυσιολογικό κύκλο. Ο εξειδικευμένος ιατρός παρακολουθεί τη φυσιολογική ωορηξία της μέλλουσας μητέρας με υπερήχους και ορμονικό έλεγχο.

Κάθε μήνα, φυσιολογικά, οι γυναίκες παράγουν ένα ωάριο, σε αυτό το σημείο, ο ειδικός αναρροφά το ωάριο και το γονιμοποιεί στο εργαστήριο με το καλύτερο δυνατό σπερματοζωάριο, από το δείγμα του σπέρματος. Μετά από τρεις μέρες γίνεται η εμβρυομεταφορά, δηλαδή η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα.

 

Η μέθοδος απευθύνεται :

  • Σε γυναίκες που δεν επιθυμούν να πάρουν την ορμονική θεραπεία
  • Γυναίκες που έχουν κάνει πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και δεν θέλουν να επιβάρύνουν άλλο τον οργανισμό τους με φάρμακα.

Με την εξωσωματική με φυσιολογικό κύκλο μειώνεται αρκετά το ποσοστό επιτυχίας (10%) καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα ωάριο για τη γονιμοποίηση.

Τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι όμως περίπου ίδια με εκείνα της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά από 3 με 4 κύκλους προσπαθειών.

Ήπια Διέγερση (Mild Stimulation)

Με τη μέθοδο αυτή χορηγούνται σε χαμηλές δόσεις γοναδοτροπίνες ώστε να παραχθεί μικρή ποσότητα ωαρίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παραγωγή πέραν του ενός ωαρίου χωρίς να χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις που εν δυνάμει εγκυμονούν κινδύνους για τη γυναίκα.

In Vitro Maturation(Στο δοκιμαστικό σωλήνα ωρίµανση Ωαρίων)

Την κατάλληλη ηµέρα του κύκλου, πραγµατοποιείται λήψη των ανώριµων ωαρίων που φυσιολογικά υπάρχουν στις ωοθήκες κάθε γυναίκας και ακολουθεί η ωρίµανσή τους στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, τα ωάρια γονιµοποιούνται και τα έµβρυα που προκύπτουν µεταφέρονται στη µήτρα της γυναίκας.Η μέθοδος ωρίμανσης in vitro προσφέρει ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 25% και απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πολλά ωάρια.


Faq-questions-bottom
Generationy-logo