Εξωσωματική Γονιμοποίηση / Επιτυχία εξωσωματικής

 

Η επιτυχία εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Καταρχάς εξαρτάται από το ιατρικό ιστορικό των υποψήφιων γονέων καθώς διάφορες παθήσεις που δυσχεραίνουν την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας της εξωσωματικής.

Μεγάλης βαρύτητας για την επιτυχία της εξωσωματικής είναι η εμπειρία του γυναικολόγου επίσης, ο οποίος θα αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για να δοθεί το μέτρο σύγκρισης πρέπει να πούμε πως αν ένα φυσιολογικό ζευγάρι προσπαθεί να συλλάβει με απλή σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια των γόνιμων ημερών της γυναίκας, με φυσιολογικό σπέρμα, σωστή παραγωγή ωαρίου και ανοιχτές και τις δύο σάλπιγγες, οι πιθανότητες να επιτευχθεί εγκυμοσύνη είναι 6%. Με άλλα λόγια κάθε μήνα που προσπαθεί μια γυναίκα να συλλάβει στη διάρκεια των 12-18 μηνών έχει πιθανότητες αποτυχίας 94%.

 

Η σπερματέγχυση
Με τη διαδικασία αυτή το ποσοστό επιτυχίας είναι 15-18%.

Η σπερματέγχυση

Με τη διαδικασία αυτή το ποσοστό επιτυχίας είναι 15-18%.Αν συνυπολογίσουμε το χαμηλό κόστος της σπερματέγχυσης, την ευκολία της ως μεθόδου, την επαναληψιμότητά της και το γεγονός ότι είναι ατραυματική για τη γυναίκα, βλέπουμε πως τα ποσοστά επιτυχίας που παρέχει είναι ικανοποιητικά.

Θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 κύκλοι σπερματέγχυσης προκειμένου να έχουμε καλές πιθανότητες επιτυχίας.

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Με τη μέθοδο αυτή το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται μεταξύ 45-48%. Τα ποσοστά αναφέρονται:

Στην επίτευξη θετικού τεστ εγκυμοσύνης (βιοχημική εγκυμοσύνη) ή στην διάγνωση καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου στο υπερηχογράφημα μερικές εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας (κλινική εγκυμοσύνη).
Το ποσοστό αυτό αναφέρεται σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 35 ετών.Έχει υπολογιστεί πως το συνολικό ποσοστό επιτυχίας για μια γυναίκα (έως 35 ετών) που θα υποβληθεί σε θεραπεία 3 φορές ανέρχεται στο 70%.

Μετά από αυτήν την ηλικία τα ποσοστά επιτυχίας αρχίζουν να πέφτουν κάθε χρόνο για να φτάσουν σε γυναίκες 40 ετών γύρω στο 12% και να πέσουν εν συνεχεία ακόμα πιο πολύ και να καταλήξουν στο 2-3% στα 44 χρόνια. Σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα των εμβρύων. Όσο πιο καλή είναι η μορφολογία τους τόσο ανεβαίνει  το ποσοστό επιτυχίας.

Πιο πολύπλοκη γίνεται η κατάσταση αν λάβουμε υπόψιν μας το ποσοστό επιτυχίας που βασίζεται στις γεννήσεις παιδιών από προσπάθειες εξωσωματικής (take home baby rate). Η κάθε γυναίκα που εγκυμονεί έχει δυστυχώς πιθανότητα αποβολής 15% και αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία της λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού χρωμοσωμικών ανωμαλιών.


Το συμπέρασμα είναι πως τα ποσοστά επιτυχίας είναι διαφορετικά για κάθε περίπτωση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Το ζευγάρι έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα πραγματικά ποσοστά επιτυχίας της προσπάθειάς του και όχι ένα αυθαίρετο νούμερο που βγαίνει μέσα από διεθνείς στατιστικές που δεν έχουν σχέση με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά ούτε και με τη συγκεκριμένη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι  ο πλέον αξιόπιστος και ασφαλής τρόπος για να προσπαθήσει κανείς να αποκτήσει παιδί και στα κατάλληλα χέρια έχει εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, τα οποία χρόνο με το χρόνο και με την πρόοδο της επιστήμης βελτιώνονται.

 

Faq-questions-bottom
Generationy-logo