Εξωσωματική Γονιμοποίηση / Στάδια εξωσωματικής

Η εξωσωματική γονιμοποίηση(IVF, in vitro Fertilization) είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο γίνεται στο εργαστήριο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει την εξωσωματική γονιμοποίηση ως την καλύτερη θεραπευτική επιλογή σας εάν:

 • Σας έχει διαγνωστεί ανεξήγητη στειρότητα
 • Οι σάλπιγγές σας δεν είναι διαβατές
 • Έχετε ήδη στο παρελθόν χρησιμοποιήσει άλλες τεχνικές, όπως η χρήση φαρμάκων γονιμότητας ή ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) χωρίς αποτέλεσμα.
 • Υπάρχει σε μικρό βαθμό ανδρική υπογονιμότητα – τα πιο σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζονται με ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI).

Θα είναι υγιές το παιδί μου;

Τα παιδιά που προέρχονται από εξωσωματική γονιμοποίηση είναι το ίδιο υγιή και φυσιολογικά, όσο και τα παιδιά από φυσική σύλληψη. Όπως δείχνουν μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, δεν παρουσιάζουν αύξηση του ποσοστού των συγγενών και χρωμοσωματικών ανωμαλιών.

 • Απόδειξη είναι ότι έχουν γεννηθεί, μέχρι σήμερα περισσότερα από 2.000.000 παιδιά από εξωσωματική γονιμοποίηση παγκοσμίως, ορισμένα μάλιστα από αυτά έχουν ήδη τεκνοποιήσει φυσιολογικά.

 

ΣΤΑΔΙΑ

Καταστολή και  Διέγερση των ωοθηκών με φαρμακευτική αγωγή - πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

(οι ωοθήκες διεγείρονται με ορμονικά φάρμακα για την παραγωγή πολλών ωαρίων)

 1. Παρακολούθηση της διέγερσης με σειρά υπερηχογραφημάτων και ορμονικών προσδιορισμών

(Η γυναίκα υποβάλλεται σε συστηματικό υπερηχογραφικό έλεγχο ώστε να αξιολογηθεί εάν τα ωοθυλάκια στα οποία βρίσκονται τα ωάρια έχουν αποκτήσει το επιθυμητό μέγεθος και ωρίμανση. Ο υπερηχογραφικός και ορμονικός προσδιορισμός είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση της διέγερσης και τη χορήγηση χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG).

 1. Συλλογή των ωαρίων (ωοληψία)

Διαδικασία κατά την οποία γίνεται διακολπική παρακέντηση των ωοθυλακίων υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, με ακριβείς

και λεπτούς χειρισμούς από το γυναικολόγο. Το εμβρυολογικό εργαστήριο τέλος ενημερώνει για τον τελικό αριθμό ωαρίων που συλλέχθηκαν. Η ωοληψία γίνεται υπό ενδοφλέβια αναλγησία (μέθη) και είναι πρακτικά ανώδυνη και σύντομη διαδικασία.

 1. Σπερμοληψία

Δύο ώρες περίπου πριν τη λήψη των ωαρίων, λαμβάνεται δείγμα σπέρματος από το σύζυγο της γυναίκας. Το δείγμα αυτό υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία  όπου επιλέγονται τα πλέον κινητά και υγιή σπερματοζωάρια. Σε περίπτωση μη ανεύ-ρεσης σπερματοζωαρίων στο υγρό, γίνεται βιοψία όρχεως.

Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση

Ωάρια τοποθετούνται σε μεγάλη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, έρχονται σε επαφή με το ωάριο μόνα τους και ένα από αυτά διεισδύει μέσα στο ωάριο και το γονιμοποιεί.

 

Μικρογονιμοποίηση – IMSI-(Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection).

Eίναι μέθοδος που με ένα προηγμένο και ισχυρό μικροσκόπιο επιτρέπει την εκπληκτική μεγέθυνση του σπερματοζωαρίου ώστε να είναι δυνατή η επιλογή με ειδικά μορφολογικά κριτήρια(αριθμός κενοτοπίων).

 

 

Τα ζευγάρια που φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο από την εφαρμογή της τεχνικής IMSI είναι κυρίως αυτά στα οποία το σπέρμα παρουσιάζει

 1. αυξημένο ποσοστό σπερματοζωαρίων με κατακερματισμένο DNA (απόπτωση, DNA fragmentation)
 2. αυξημένο ποσοστό ανωμάλων σπερματοζωαρίων (τερατοζωοσπερμία),

καταστάσεις που συχνά συνδέονται με την ολιγοασθενοσπερμία.

3.Ζευγάρια με ιστορικό ανεξήγητα πολλών αποτυχιών εξωσωματικής ή επαναλαμβανομένων βιοχημικών κυήσεων/αποβολών.

Μικρογονιμοποίηση ICSI

 

Σε περίπτωση ανδρικής ή αγνώστου αιτιολογίας υπογονιμότητα που πιθανολογείται ότι οφείλεται σε δυσκολία του σπέρματος να εισχωρήσει φυσιολογικά στο ωάριο, χρησιμοποιείται η μέθοδος ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection). Μετά την ωοληψία, πραγματοποιείται μικρογονιμοποίηση με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού όπου τοποθετείται ένα σπερματοζωάριο σε κάθε ωάριο προς γονιμοποίηση.

ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μεταφορά εμβρύων

Είναι μία ανώδυνη διαδικασία η οποία γίνεται δύο με τρεις ημέρες μετά την ωοληψία ή την πέμπτη και έκτη ημέρα στο στάδιο βλαστοκύστης. Ο εμβρυολόγος επιλέγει τα καλύτερα έμβρυα τα οποία μεταφέρονται στη μήτρα με τη βοήθεια ενός λεπτού καθετήρα που ελέγχεται συνεχώς με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Εάν υπάρχουν και άλλα έμβρυα πολύ καλής ποιότητας μπορούν να κρυοσυντηρηθούν. Εάν υπάρχει εμφύτευση θα υπάρξει και εγκυμοσύνη.

Καλλιέργεια βλαστοκύστεων

Η εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης ποιότητας εμβρύων (των πλέον υγιών, μορφολογικά ακέραιων  εμβρύων). αφού μόνο τα υγιή γενετικά και δυνητικά ικανά προς εμφύτευση έμβρυα θα φτάσουν σε αυτό το στάδιο (20-40%). Επίσης, μιμείται περισσότερο τη φυσική αναπαραγωγική διαδικασία και προσφέρει καλύτερο συγχρονισμό εμβρύων - ενδομήτριου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΧΕΙΣ(TESE/TESA)

Πρόκειται για μια διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοσπερμίας (όταν παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι μικρή και ανεπαρκής) ή αζωοσπερμίας (όταν δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια κατά την εκσπερμάτιση).

Είτε γίνεται με γενική νάρκωση και βιοψία είτε με τοπική νάρκωση μέσω παρακέντησης με βελόνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Xειρουργική διάνοιξη του οσχέου και τομή του όρχεως (TESE), ή με παρακέντηση του με πολύ λεπτή βελόνα (TESA-Testicular Sperm Aspiration).

Στη βιοψία αφαιρείται υλικό (ένα μικρό κομμάτι) από τους όρχεις ή την επιδιδυμίδα, το οποίο εξετάζεται από ειδικό εμβρυολόγο, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχουν βιώσιμα σπερματοζωάρια, κινούμενα ή μη.

Οι παραπάνω μέθοδοι συνδυάζονται άριστα με τη μικρο-γονιμοποίηση (ICSI), κατά την οποία απαιτείται μόνο ένα σπερματοζωάριο για τη γονιμοποίηση κάθε ωαρίου. Για τη μικρο-γονιμοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και ανώριμα σπερματοζωάρια ή σπερματοζωάρια με χαμηλή κινητικότητα, γιατί δε χρειάζεται να κινηθούν προς το ωάριο για να το γονιμοποιήσουν.

 

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση(PGD)

 

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) είναι μια εξελιγμένη διαδικασία κατά την οποία τα έμβρυα που αποκτήθηκαν μέσω κάποιας διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης ,ελέγχονται για γενετικές ανωμαλίες πριν από την εμφύτευσή τους στη μήτρα, προκειμένου να ανιχνευτούν τυχόν γνωστές τρισωμίες 13, 18, 21 (σύνδρομο Down, Hemophilia A, B, μεσογειακή αναιμία, ινοκυστική νόσος), μονογονιδιακά νοσήματα και για να γίνει προσδιορισμός φύλου για την αποφυγή μετάδοσης φυλοσύνδετων νοσημάτων στο έμβρυο (σύνδρομο του εύθραυστου «Χ», που συνδέεται με τις πιο κοινές μορφές διανοητικής καθυστέρησης).

Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια με επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό (που έχουν μεγάλες πιθανότητες 25% έως 50% να αποκτήσουν παιδί με κληρονομική νόσο)  να γεννήσουν υγιή παιδιά αλλά και να αποφύγουν την οδυνηρή ανάγκη διακοπής της πολυπόθητης εγκυμοσύνης.

 

 

 

Eξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο

Φυσικός κύκλος εξωσωματικής ειναι μέθοδος στη στην οποία γίνεται συλλογή ενός και μόνο ωαρίου από την ωοθήκη χωρίςτην προηγούμενη χορήγηση φαρμάκων διέγερσης .

Η ανάπτυξη του ωοθηλακίου παρακολουθείται υπερηχογραφικά και όταν κρίνεται πως το ωάριο έχει ωριμάσει προγραμματίζεται η συλλογή του.(ωοληψία)

Η πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερη από εκείνη που προκύπτει από τις προσπάθειες εξωσωματικής με φάρμακα, αλλά είναι μια καλή επιλογή για τις γυναίκες που παρουσιάζουν φτωχή ανταπόκριση στη διέγερση ακόμη και με μεγάλες δόσεις φαρμάκων.

Πλεονεκτήματα

 1. Ένα ωάριο ωριμάζει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες στο σώμα της γυναίκας
 2. δεν απαιτείται υψηλού κόστους ορμονική αγωγή
 3. οι προσπάθειες μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε μήνα .
 4. τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι περίπου ίδια με εκείνα της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά από 3 με 4 κύκλους προσπαθειών.

Μειονεκτήματα

 1. μπορεί να μην βρεθεί το ωάριο κατά την ωοληψία
 2. το ωάριο μπορεί να μην γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο ή να γονιμοποιηθεί λάθος.

Η μέθοδος αφορά κυρίως γυναίκες που έχουν φτωχό απόθεμα ωαρίων (π.χ. μεγαλύτερης ηλικίας), έχουν κάνει πολλές προσπάθειες εξωσωματικής ή δεν πρέπει -για ιατρικούς λόγους- να λάβουν φάρμακα

Faq-questions-bottom
Φωτογραφίες
Σχετικό Video
Generationy-logo