Εξωσωματική Γονιμοποίηση / Εξετάσεις

 

Εξετάσεις Ζευγαριού πριν την εφαρμογή μεθόδων Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΓΥΝΑΙΚΑ

 • Ομάδα αίματος – Rhesus

 • Γενικές αναλύσεις αίματος και ούρων

 • Ηπατίτιδα Β, C

 • HIV

 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

 • Μυκόπλασμα

 • Xλαμύδια

 • CMV

 • Tοξόπλασμα

 • Σύφιλη

 • Έρπητας

 • Ερυθρά

 

ΣΥΖΥΓΟΣ

 1. Γενικές αναλύσεις αίματος

 2. Ομάδα αίματος – Rhesus

 3. HIV

 4. Ηπατίτιδα Β, C

 5. Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

 6. Σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια σπέρματος

 7. Σύφιλη

Σε περιπτώσεις μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας ή σοβαρής ολιγοασθενοσπερμίας, όπου η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερη των 5 εκατομμυρίων ανά ml, συστήνεται ο άντρας να κάνει επιπλέον και τις παρακάτω εξετάσεις :

 • Έλεγχος για κυστική ίνωση

 • Έλεγχος για Μικροελλείψεις Y χρωμοσώματος

 • Καρυότυπος.

 

 

Εξετάσεις
Faq-questions-bottom
Generationy-logo