Υπογονιμότητα / Σπερματέγχυση

Τι είναι η IUI (Intrauterine Insemination); - σπερματέγχυση

Είναι η πιο απλή διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία τοποθετείται το επεξεργασμένο σπέρμα του συζύ-γου/συντρόφου στην κοιλότητα της μήτρας της συζύγου/συντρόφου με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου καθετήρα.

 

Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι η πρώτη σπερματέγχυση έγινε από τον Τoν Χάντερ το1799, ενώ ο δεύτερος που εφάρμοσε την μέθοδο ήταν ο Γάλλος Τζιραντ το 1883.Απο το 1980 ο Αμερικανός Ντίκινσον αρχίζει με μεγάλη μυστικότητα την εφαρμογή της ετερόλογης σπερματέγχυσης,, δηλαδή τη χρησιμοποίηση σπέρματος από ξένο στο ζεύγος, , δοτή.


Σε ποιους απευθύνεται;

Στα ζευγάρια που οι παράγοντες της υπογονιμότητας τους δεν είναι σοβαροί :

Mειωμένη ποιότητα σπέρματος ή μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων,( ελαφρά ολιγοασθενοσπερμεία),

  • Αδυναμία κολπικής εκσπερμάτωσης

  • ψυχογενής η οργανική δυσλειτουργία

  • σοβαρός υποσπαδίας , ανάστροφη εκσπερμάτωση

  • κρυοσυντηρημένο σπέρμα σε περιπτώσεις θεραπείας καρκίνου.

  • ανωοθυλακιορηξία,

  • ενδομητρίωση,

  • αν η τραχηλική βλέννη είναι εχθρική προς το σπέρμα

  • αν είναι παρόντα αντισπερματικά αντισώματα.

 

  • Ειδικότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος σε περιπτώσεις όπου η απουσία του συζύγου/συντρόφου είναι δεδομένη όπως ς ναυτικοί, διπλωμάτες.Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον έχει γίνει κατάψυξη του σπέρματος.

 

  • Mπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα. (νεαρά ζευγάρια που προσπαθούν να συλλάβουν τουλάχιστο για 1 χρόνο αλλά δεν βρίσκουν τους λόγους της υπογονιμότητας).

Αντίθετα με την εξωσωματική γονιμοποίηση δεν απαιτείται συλλογή ωαρίων ή γενική αναισθησία και είναι δημοφιλής σαν θεραπεία μιας και εύκολα τα ποσοστά επιτυχίας μπορούν να αυξηθούν σημαντικά σε σχέση με τη φυσική σύλληψη.

Κατά μέσο όρο, η πιθανότητα κύησης είναι 10% παραπάνω ανά κύκλο. Οι περισσότερες κυήσεις λαμβάνουν χώρα στις τρεις πρώτες θεραπείες.

 

 

Πώς Γίνεται?

Η διαδικασία ξεκινά με τη συνέντευξη του ζευγαριού που περιλαμβάνει ιστορικό, εξετάσεις, επεξηγήσεις και τελικά την απόφαση εάν η σπερματέγχυση τους ταιριάζει.

Η παρακολούθηση αρχίζει την πρώτη μέρα του κύκλου και περιλαμβάνει ένα διακολπικό υπερηχογράφημα το οποίο θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη της διαδικασίας.

Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να παρακολουθηθεί είναι η εξέλιξη της αύξησης του ωοθυλακίου υπερηχογραφικά έτσι ώστε να γίνει δυνατό να καθορισθεί η ημέρα της ωορρηξίας.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν ο κύκλος της γυναίκας είναι φυσικός, χωρίς δηλαδή χορήγηση φαρμάκων,είτε όταν ο κύκλος είναι προκλητός χρησιμοποιώντας δηλαδή ήπιες δόσεις φαρακευτικών ουσιών που θα μπορέσουν να αναπτύξουν παραπάνω του ενός ωοθυλάκια έτσι ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας με ένα- δυο παραπάνω ωάρια που μπορούν να γονιμοποιηθούν.

Σε ένα κύκλο 28 ημερών αρχίζει μια υπερηχογραφική παρακολούθηση των ωοθηκών από την 8η -9η ημέρα του κύκλου που παρατηρεί την εξέλιξη της αύξησης του μεγέθους του ωοθυλακίου.

Διενεργείται μια σειρά υπερηχογραφημάτων περίπου ανά διήμερο και όταν το ωοθυλάκιο φθάσει στο επιθυμητό μέγεθος περίπου στα 18-20mm χορηγείται μια ενέσιμη φαρμακευτική ουσία που έχει την ιδιότητα να προκαλεί την τελική ωρίμανση του ωαρίου και την μετατροπή του σε ώριμο ωάριο.

Μετά από 36 περίπου ώρες έρχεται η στιγμή της παρέμβασης του συζύγου/ συντρόφου. Ο σύζυγος/σύντροφος δίνει το σπέρμα του έτσι ώστε με την κατάλληλη επεξεργασία του από τον εμβρυολόγο να ενεργοποιηθεί και να γίνει κατάλληλο για να τοποθετηθεί στην μήτρα της συζύγου/ συντρόφου.

Η διαδικασία δεν κρατάει πάνω από 10 λεπτά και είναι παντελώς ανώδυνη.15 μέρες αργότερα το test κυήσεως είναι εκείνο που θα δώσει τέλος στην μεγάλη αναμονή.

 

Βασική προϋπόθεση για να έχει επιτυχία αυτή η μέθοδος είναι...

Α) Η γυναίκα να έχει διαβατότητα στις σάλπιγγες της, δηλαδή να μην είναι κατεστραμμένες ή βουλωμένες από οποιαδήποτε αιτία .

Β) Η ηλικία της γυναίκας να είναι κατάλληλη (σε μερικές περιπτώσεις η ηλικία καθορίζει τα περιθώρια για το αν πρέπει να κάνει σπερματέγχυση ή να πάει κατευθείαν στη εξωσωματική γονιμοποίηση)

Γ) Το σπέρμα του άνδρα να είναι κατάλληλο και ικανό να γονιμοποιήσει (αρκετός αριθμός ,   καλή ποιότητα και κινητικότητα σπερματοζωαρίων).

 

Οι πιο πρόσφατες μελέτες για την ενδομητρική σπερματέγχυση προτείνουν ότι καλύτερα αποτελέσματα δύναται να επιτευχθούν όταν συνδυάζεται με την ήπια ωοθηκική διέγερση για την παραγωγή περισσοτέρων του ενός ωαρίων.

Σε αυτή την περίπτωση δίνουμε στη γυναίκα φάρμακα με σκοπό να προκαλέσουμε την ωρίμανση περισσοτέρων του ενός ωοθυλακίων - ωαρίων, έτσι ώστε να αυξήσουμε την πιθανότητα του σπέρματος να συναντήσει κάποια από αυτά τα ωάρια.

Ωστόσο, δεν πρέπει να προκαλέσουμε παραγωγή περισσοτέρων από 3 ωοθυλάκια γιατί έτσι αυξάνουμε την πιθανότητα πολύδυμης εγκυμοσύνης .

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιό το ποσοστό επιτυχίας της διαδικασίας της ενδομητρικής σπερματέγχυσης και πόσες φορές θα πρέπει να επαναληφθεί;

Τα ποσοστά επιτυχίας για κύκλους με ήπια διέγερση των ωοθηκών, κυμαίνονται από 10-20% για κάθε προσπάθεια.

Εάν μετά από 4, κατά μέσο όρο, καλά μελετημένες προσπάθειες ενδομητρικής σπερματέγχυσης δεν επιτευχθεί εγκυμοσύνη, προχωράμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση διότι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε είναι ανεπαρκής για τη θεραπεία και ο χρόνος που περνάει χωρίς αποτέλεσμα αυξάνει το άγχος της γυναίκας προσθέτοντας ένα επιπλέον σοβαρό εμπόδιο στην επιτυχία.

 

Ποιο είναι το ανώτερο  ηλικιακό όριο   για IUI?
„    Οι  περισσότερες μελέτες προτείνουν την IUI σαν αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για
Γυναίκες κάτω από 40 ετών.
Success of intrauterine insemination,in women aged 40-42 years, Hawbe, et al,
Fertility and Sterility, Vol 78, No 1, July 2002

Ποιο είναι το ανώτερο  ηλικιακό όριο  για IUI?„

Οι  περισσότερες μελέτες προτείνουν την IUI σαν αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για                                                                        Γυναίκες κάτω από 40 ετών.

(Success of intrauterine insemination,in women aged 40-42 years,Hawbe, et al,Fertility and Sterility, Vol 78, No 1, July 2002).

 

Τι είναι η σπερματέγχυση με σπέρμα δότη;

Η σπερματέγχυση με σπέρμα δότη (DI) είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί σπέρμα δότη, ώστε να βοηθήσει τη γυναίκα να μείνει έγκυος.

Οι δότες σπέρματος ελέγχονται για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ορισμένες γενετικές ανωμαλίες. Δότης σπέρματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).

 

 

Faq-questions-bottom
Generationy-logo