Υπογονιμότητα / Ανδρική Υπογονιμότητα
Medium_deka_kindinoi_andriki_gonimotita

Ο ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας φαίνεται πως απαντάται στα μισά σχεδόν από τα υπογόνιμα ζευγάρια.
Από τον πληθυσμό των υπογόνιμων ανδρών, περίπου το 40% εμφανίζει κιρσοκήλη ενώ σε ένα άλλο μικρότερο αλλά σημαντικό 10-15% η διάγνωση είναι αζωοσπερμία.

Αίτια ή παθογενέσεις που αφορούν προβλήματα στη παραγωγή ή/και λειτουργία του σπέρματος
- Ορμονικές διαταραχές (Υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός-Προβλήματα με το θυροειδή αδένα)
- Γενετικοί παράγοντες (Ελλείψεις στο χρωμόσωμα Υ- ύνδρομο Klinefelter)
- Κρυψορχία/ ανασπώμενοι όρχεις
- Τραυματισμός όρχεων από ατύχημα / Καρκίνος όρχεων
- Κιρσοκήλη/ Υδροκηλη / Βουβωνοκήλη
- Χρόνιες συστηματικές παθήσεις (κυστική ίνωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια)
- Μολύνσεις του ουρογεννητικού συστήματος  (Chlamydia, Ureaplasma)
- Ηλικία
Περιβαλλοντικοί παράγοντες :
- Συνεχής υψηλή τοπική θερμοκρασία
- Ακτινοθεραπεία/ Χημειοθεραπεία
- Διάφορα φάρμακα
- Έκθεση σε τοξικές ουσίες
- Διάφορες διεγερτικές ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ )
- Έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων (σελήνιο, ψευδάργυρος)
Αίτια ή παθογενέσεις που αφορούν προβλήματα στη μεταφορά του σπέρματος
- Ανοσολογικοί παράγοντες
- Απόφραξη επιδιδυμίδας
- Απόφραξη στο σπερματικό πόρο
- Προβληματική στύση/ εκσπερμάτιση
Αίτια ή παθογενέσεις που αφορούν προβλήματα στην ένωση σπερματοζωαρίου - ωαρίου
- Ανοσολογικοί παράγοντες
- Έλλειψη ειδικών πρωτεινών στην κεφαλή των σπερματοζωαρίων
  • Αίτια ή παθογενέσεις που αφορούν προβλήματα στη παραγωγή ή/και λειτουργία του σπέρματος

- Ορμονικές διαταραχές (Υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός-

- Προβλήματα με το θυροειδή αδένα)

- Γενετικοί παράγοντες (Ελλείψεις στο χρωμόσωμα Υ- ύνδρομο Klinefelter)

-Κρυψορχία/ ανασπώμενοι όρχεις

- Τραυματισμός όρχεων από ατύχημα / Καρκίνος όρχεων

- Κιρσοκήλη/ Υδροκηλη / Βουβωνοκήλη

- Χρόνιες συστηματικές παθήσεις (κυστική ίνωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια)

- Μολύνσεις του ουρογεννητικού συστήματος  (Chlamydia, Ureaplasma)

  • Ηλικία Περιβαλλοντικοί παράγοντες :

- Συνεχής υψηλή τοπική θερμοκρασία  - Ακτινοθεραπεία/

- Χημειοθεραπεία

- Διάφορα φάρμακα

- Έκθεση σε τοξικές ουσίες

- Διάφορες διεγερτικές ουσίες    (ναρκωτικά, αλκοόλ )

- Έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων (σελήνιο, ψευδάργυρος)

  • Αίτια ή παθογενέσεις που αφορούν προβλήματα στη μεταφορά του σπέρματος

-Ανοσολογικοί παράγοντες

-Απόφραξη επιδιδυμίδας

-Απόφραξη στο σπερματικό πόρο

-Προβληματική στύση/ εκσπερμάτιση

  • Αίτια ή παθογενέσεις που αφορούν προβλήματα στην ένωση σπερματοζωαρίου - ωαρίου

- Ανοσολογικοί παράγοντες

- Έλλειψη ειδικών πρωτεινών στην κεφαλή των σπερματοζωαρίων

Το αποτέλεσμα συνήθως είναι: η παραγωγή μειωμένου, σε σχέση με το φυσιολογικό, αριθμού σπερματοζωαρίων ή/και η παραγωγή ανώμαλων μορφών σπερματοζωαρίων ή/και η παραγωγή σπερματοζωαρίων που δεν κινούνται επαρκώς ή καθόλου.

Faq-questions-bottom
Generationy-logo